Verzamelde persoonsgegevens

Jouw privacy is voor ons heel belangrijk. Wij doen ons uiterste best om je gegevens te beschermen. Om diensten aan jou te kunnen leveren en onze dienstverleningen aan jou te waarborgen, hebben we wel een aantal persoonsgegevens van je nodig. Autobedrijf Lindeboom B.V. verwerkt deze persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

Het verlenen en factureren van onze diensten;
Het verzenden van onze nieuwsbrieven;
Om de overeenkomst tussen jou en Autobedrijf Lindeboom B.V. te kunnen uitvoeren;
Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren;
Het verstrekking van informatie of aanbiedingen.

Beveiliging

Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom ook gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Dat jouw gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van je browser.

Gegevens van websitebezoek

Wij ontvangen gegevens op basis van jouw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen.

Gegevens inzien en aanpassen

Je mag Autobedrijf Lindeboom B.V. vragen om inzage in de gegevens die van jou zijn opgeslagen. Je kan Autobedrijf Lindeboom B.V. ook verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Dit kan je doen door contact met ons op te nemen via het contactformulier of door ons een e-mail te sturen via info@lindeboom-heino.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij je om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Ter bescherming van je privacy verzoeken wij je hierbij om je pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Autobedrijf Lindeboom B.V. reageert zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken op jouw verzoek.

Bewaartermijn

Wanneer je je dienstverlening bij ons eindigt, bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens.

Delen met anderen

Autobedrijf Lindeboom B.V. verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.