Autobedrijf Lindeboom B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.

Autobedrijf Lindeboom B.V. is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Autobedrijf Lindeboom B.V. of door u aan Autobedrijf Lindeboom B.V. middels een website van Autobedrijf Lindeboom B.V. of anderszins langs elektronische weg.

Tevens aanvaardt Autobedrijf Lindeboom B.V. geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Autobedrijf Lindeboom B.V. via deze website.Autobedrijf Lindeboom B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Autobedrijf Lindeboom B.V. garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina’s of de inhoud daarvan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Autobedrijf Lindeboom B.V.